VIRTUÁLNÍ BRNĚNSKÉ TRHY 2021

F6 – Za sklem

Rukodělné výrobky. Poskytování podpory rodinám s dětmi, dospívajícím lidem s poruchami autistického spektra, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

PROVOZOVATEL

Za sklem o.s. – zapsaný spolek
Pardubská 293
76312 Vizovice

IČ: 22901531
DIČ: –

KONTAKT

E-mail: lhotska@zasklem.com

Telefon: +420 604 507 873