VIRTUÁLNÍ BRNĚNSKÉ TRHY 2021

Základní Ovládání prohlídky

Pohyb do stran

– myší = kliknout a posouvat
– klávesnicí = VLEVO / VPRAVO = levá / pravá šipka, NAHORU / DOLU = SHIFT+šipka nahoru/dolu
– mobilní tel. = pohyb prstem

Přiblížení / oddálení (zoom)
– kolečkem myší
– mobilní tel. = prsty k sobě/od sebe

Hlavní okno

 

            

ZVĚTŠÍ PROHLÍDKU PŘES CELOU OBRAZOVKU / ZMENŠÍ DO PŮVODNÍHO OKNA

ZOBRAZÍ SEZNAM PRO VÝBĚR SORTIMENTU A PRODEJCE

ZOBRAZÍ TUTO NÁPOVĚDU

VYPNE/ZAPNE VEŠKERÉ ZVUKY

UKONČENÍ PROHLÍDKY A NÁVRAT NA HLAVNÍ STRÁNKU WEBU

symboly pro pohyb v prohlídce

VSTUP DO STÁNKU

NÁVRAT ZE STÁNKU NA NÁMĚSTÍ

VSTUP NA JINÉ NÁMĚSTÍ